Menu
Your Cart

Общи Условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ – Трейдиа ООД, предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ (всеки, който е заредил в Интернет страницата http://www.topstoki.com/, посредством Интернет сайт http://www.topstoki.com/ Тези условия обвързват всички потребители.

1.2 Интернет сайт www.topstoki.com е собственост на  Трейдиа ООД, ЕИК 205233028, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.Лорна 28. Ако желаете да осъществите административен контакт с нас, можете да го направите на e-mail: office@topstoki.com телефон: 0877046226 или на по-горе изписания адрес.

1.3 ТЪРГОВЕЦЪТ има пълните права по всяко време да променя интернет сайта http://www.topstoki.com/ и начините за достъп до него.

1.4 За всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който използва http://www.topstoki.com/ и регистрира поръчка чрез него, се счита, че приема, съгласен е и се задължава да спазва настоящите Общи условия. ВНИМАНИЕ!!! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на ТЪРГОВЕЦА Вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

1.5 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове. Всички посочени цени в http://www.topstoki.com са в български левове и са крайни, с всички включени данъци и такси, като не включват цената на доставката.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА

2.1. Всяко едно използване на интернет сайта www.topstoki.com означава, че Вие сте запознати внимателно с настоящите Условия за ползване, както и че сте се съгласни да ги спазвате безусловно.

2.2 ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да изменя Условията за ползване от по всяко време чрез тяхната актуализация. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители.

2.3 Промени на Условията за ползване могат да се да осъществяват едностранно от ТЪРГОВЕЦА по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт.

2.4 Във всеки случай на промяна на Условията за ползване Потребителите ще бъдат информирани за това от ТЪРГОВЕЦА чрез публикуване на промените в уебсайта www.topstoki.com.

2.5. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.topstoki.com .

2.6. Копирането, разпространението, съхраняването, предаването или използването по какъвто и да е друг начин на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на ТЪРГОВЕЦА  е строго забранено.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ


3.1. При ползването на www.topstoki.com , Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

3.2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Условия за ползване между ТЪРГОВЕЦА  и Потребителя, ТЪРГОВЕЦЪТ  премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до office@topstoki.com .

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА


4.1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на ТЪРГОВЕЦА при ползване от него на уебсайта, както и на поправка на тези Лични данни.

4.2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола и/или са извършили поръчка изрично се съгласяват предоставените от тях данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от ТЪРГОВЕЦА по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на ТЪРГОВЕЦА .

4.3. ТЪРГОВЕЦЪТ изрично уведомява, че предоставените от Потребителя данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и/или промоционални цели.

4.4. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.topstoki.com , след като завърши процеса на регистрация.

4.5. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес от регистрацията.

4.6. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

4.7. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се изтриват незабавно след изпълнението на поръчката.

4.8. Декларация за защита на личните данни. 

4.8.1. Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

4.8.2. Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас? Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние изтриваме данните Ви незабавно след изпратен отговор.

4.8.3. Съхраняване на Вашите данни

Ние не съхраняваме лични данни. Незабавно след изпълнението на поръчката Ви, Вашите имена, адрес и имейл адрес биват изтрити. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката и нашия счетоводител. При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни. 

4.8.4. Нюзлетър, мейлинг

Можете да се абонирате за нашия нюзлетър, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения. Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър/мейлинг по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: office@topstoki.com. Веднага ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър/мейлинг.

4.8.5. Вашите права

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни. 

4.8.6. Ние не използваме Вашите данни по никакъв начин за целите на изпращане на рекламни материали за продуктите на ТЪРГОВЕЦА. 


V. ЦЕНИ


5.1. Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в български лева /лв./, с включени всички изисквани данъци или такси.

5.2. ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на създаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

5.3. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията в уебсайта, ТЪРГОВЕЦЪТ  има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 30-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

5.4. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.


VI. ДОСТАВКА


6.1. Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от ТЪРГОВЕЦА начин и от посочения от ТЪРГОВЕЦА подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности.

6.2. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

6.3. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от ТЪРГОВЕЦА  обстоятелства.

6.4. ТЪРГОВЕЦЪТ  доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

6.5. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на ТЪРГОВЕЦА  е да възстанови в 30-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.

6.6. В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от ТЪРГОВЕЦА , Потребителят ще бъде информиран за това фирмата ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 30-дневен срок.


VII. ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ


7.1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на ТЪРГОВЕЦА  или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

7.2. При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА  и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.

7.3. В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.


VIII. ДОГОВОР И ФИНАЛИЗИРАНЕ


8.1. ТЪРГОВЕЦЪТ ще издаде и предаде на клиента всички необходими документи, които удостоверяват покупката на продукти/услуги от негова страна, съгласно действащото законодателство. Ако клиента желае да получи фактура за закупените стоки той трябва да напише това свое желание в полето за допълнително съобщение и да остави данни на фирмата, за която иска да получи фактура.

8.2. Договорът, към който се добавят документите, удостоверяващи доставката на клиента от куриер (товарителница, подписана и отчетена) от страна на ТЪРГОВЕЦА  , се смята за изпълнен.

8.3. Договорът се сключва за определен срок. Той ще се счита за прекратен в момента, в който страните са изпълнили насрещните си задължения в сроковете и при условията, изложени в настоящия документ.

8.4 Когато са налице различия между списъка с доставените продукти (отпечатан на гърба на товарителницата) и съдържанието на колета, клиентът трябва да уведоми ТЪРГОВЕЦА  и куриера (ако установяването е направено в негово присъствие) в рамките на 24 часа от приемането на доставката по телефон или с имейл на адрес office@topstoki.com с приложени доказателства (снимка, обяснения и др.).


IX. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА


9.1. Всеки клиент на онлайн-магазин www.topstoki.com може да върне продуктите, закупени по договор, в следните ситуации:

    9.1.1. Продуктите имат груби повреди, които ги правят негодни;

    9.1.2. Доставените продукти са различни (спецификации, количество и др.) спрямо направената поръчка;

    9.1.3. Продуктите имат производствени дефекти

    9.1.4 Клиентът се е отказал от договора в рамките на 14-дневния срок от доставката, съгласно чл. 50 и сл. от Закона за защита на потребителите.

9.2. ТЪРГОВЕЦЪТ  може да предложи покриване на всички разходи по доставка за върнати продукти (както при доставка, така и при връщане, независимо от причината за връщане) като процедура за лоялност, ако се използва формулярът, посочен в чл. 9.3. Ако клиентът използва друг куриер или други методи на доставка (поща, лично) се прилага чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

9.3. Преди изтичане на срока за отказ, клиентът информира ТЪРГОВЕЦА  за решението си да се откаже от договора. За тази цел, клиентът трябва да направи недвусмислено изявление, в което изразява решението си да се откаже от договора като изпрати попълнен стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки на електронната поща: office@topstoki.com

9.4. Клиент, който е уведомил ТЪРГОВЕЦА , съгласно чл. 9.3, носи отговорност за връщането или предаването на посочените продукти на ТЪРГОВЕЦА или на лице, упълномощено от ТЪРГОВЕЦА да ги приеме, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която той е уведомил ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора. Срокът е спазен, ако продуктите бъдат изпратени от клиента преди изтичането на периода от 14 дни, опаковани по подходящ начин, за да се запазят по време на транспорта и в оригиналната им опаковка.

9.5. Клиентът на ТЪРГОВЕЦА няма да може да върне закупените продукти и/или няма да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

9.5.1. Ако искането за връщане във всяка от хипотезите, предвидени в чл. 9.1, е с дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава 14-дневния срок, предвиден в чл. 9.2, считано от работния ден, следващ датата на изпълнението на договора (доставката).

9.5.2. Ако даден продукт се връща на основание една от хипотезите, предвидени в чл. 9.1, а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички непокътнати етикети и документи, които го придружават).

9.5.3. Ако продуктите са изработени според спецификациите, представени от клиента или ясно персонализирани.

9.5.4. Ако са били поръчани и доставени запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини за защита на здравето или хигиенни причини и които са били разпечатани от клиента (тези продукти са маркирани в представянето на сайта като неподлежащи на връщане продукти).

9.5.5. Ако са били поръчани и доставени продукти, които след доставката и съобразно естеството им са били свързани с други продукти.

9.6. Потребител/клиент ще бъде информиран на имейла, от който е направена поръчката, дали продуктът подлежи на връщане и дали има разходи в случай на връщане. Продуктите, съставляващи комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Кутиите и защитните опаковки се считат за част от продукта.

9.7. В случай, че клиент се откаже от договора, ТЪРГОВЕЦЪТ му възстановява всички парични средства, които са получени като плащане от негова страна, в това число, когато е приложимо, на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и, във всеки случай, не по-късно от 14 дни от датата, на която са уведомени за решението на клиента да се откаже от договора, съгласно чл. 9.2. и 9.3. Връщането се извършва само по банков път в банковите сметки, посочени от клиента в IBAN формат. Не се възстановяват пари в брой или наложен платеж.


X. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА


10.1. ТЪРГОВЕЦЪТ не може да бъде държано отговорно по никакъв начин спрямо никой потребител/клиент, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от разпоредбите на настоящите общи условия.

10.2. Ако потребител/клиент счита, че съдържание, изпратено от ТЪРГОВЕЦА, нарушава авторските или други права, той може да се свърже за предоставяне на повече информация с ТЪРГОВЕЦА, на адрес office@topstoki.com, така че ТЪРГОВЕЦЪТ да може да вземе информирано решение по въпроса.

10.3. ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира на потребител или клиент достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез следване на етапите на регистрация на сайта, и не му дават право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти от или изцяло съдържанието, да копира, или да използва което и да е съдържание по друг начин, или да прехвърля на трета страна съдържание, по отношение на което има и/или е получил достъп въз основа на споразумение за достъп, без предварителното писмено съгласие на ТЪРГОВЕЦА.

10.4. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на други уебсайтове, до които се стига чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За тези сайтове, отговорността е изцяло на техните собственици.

10.5. ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от отговорност в случай на използване на сайтове и/или съдържание, изпратено до потребител или клиент, чрез каквито и да е средства (електронни, телефон и др.), чрез уебсайтове, електронна поща или на служител на ТЪРГОВЕЦА, когато тази употреба на съдържанието може или причинява вреди от всякакъв характер за потребителя, клиента и/или трето лице, участващи в този пренос на съдържание.

10.6. ТЪРГОВЕЦЪТ не предлага преки или косв